Minervaskolan

I Minervaskolan finns årskurserna 1–6. Skolan har cirka 145 elever. I Minervaskolan finns sju närskoleklasser och fyra specialklasser (årskurserna 1-6). I samma byggnad finns också en förskola. Förskolan har platser för barn som bor i området och ett visst antal platser för barn i behov av särskilt stöd.

Kontakt information

Apollogatan 12, 00100 Helsingfors

http://www.minerva.edu.hel.fi