Månsas lågstadieskola

I Mån­sas lågs­ta­dies­ko­la be­to­nar vi ele­ver­nas so­cia­la fär­dig­he­ter så att al­la ele­ver lär kän­na va­rand­ra över klass - grän­ser­na. Vi vinn­läg­ger oss om att även al­la lä­ra­re lär kän­na al­la ele­ver. Vi har års­kurs 1-6 i skolans regi och vi samarbetar med förskolan och daghemmet.

Kontakt information

Aspdungevägen 5, 00630 Helsingfors

http://www.hel.fi/hki/mal/sv/Etusivu