Hoplaxskolan

Hoplaxskolan är en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1-9 och förskola. Skolan har verksamhet på fem olika adresser i västra Helsingfors. Två av enheterna ligger i Munksnäs och de resterande i Haga, Kårböle och Sockenbacka. Skolan har inlett sin verksamhet 1.8.2014, men enheterna har redan tidigare haft ett tätt samarbetat inom ett femårigt pilotprojekt.

Kontakt information

Solnavägen 18-20, 00330 Helsingfors Helsingfors

www.hoplax.edu.hel.fi