Grundskolan Norsen

Grundskolan Norsen är en grundskola för årskurserna 7-9 vid Unionsgatan 2 och har ca 340 elever. Från och med 1.8.2017 blir Grundskolan Norsen en enhetsskola med verksamhet för årskurserna 1-4 på Sjömansgatan 9 och Gengatan 9. Årskurserna 5-9 är på Unionsgatan 2.

Kontakt information

Unionsgatan 2, 00130 Helsingfors

http://www.grn.edu.hel.fi