Degerö lågstadieskola

Degerö lågstadieskola är belägen i ett naturskönt område nära Hertonäs park. På gården finns två byggnader; ett gammalt skolhus från 1898 och ett nyare från år 2000. Skolan har ca 120 elever i årskurs 1-6. Undervisningen i gymnastik och teknisk slöjd ordnas i Herttoniemenrannan ala-aste, eftersom skolan saknar utrymmen. I Degerö lågstadieskola arbetar vi för att upprätthålla trygghet, trivsel och samhörighet. Vi stärker elevens kulturella identitet och det svenska språket. Skolan har som mål att stöda elevernas väg till en ansvarsfull medlem i framtida samhället, ge eleven basfärdigheter, bred allmänbildning och social kompetens, En stor del av vår verksamhet grundar sig på samarbete och delaktighet.

Kontakt information

Borgbyggarvägen 16, 00810 Helsingfors

https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/degero-lagstadieskola/degero-lagstadieskola