Åshöjdens grundskola

I Åshöjdens grundskola finns årskurserna 1–9 och påbyggnadsundervisning. Förutom närskolklasser och påbyggnadsundervisning har skolan även intensifierad musikundervisning i åk 3-9.

Kontakt information

Sturegatan 6, 00510 Helsingfors

http://www.hel.fi/hki/ash/sv/Etusivu