På gemensam grund

I samband med läroplansarbetet utarbetades en gemensam värdegrund för den svenska dagvården och utbildningen i Helsingfors. Värdegrunden ingår i läroplaner eller motsvarande dokument i samtliga svenska daghem, grundskolor och gymnasier i Helsingfors.

Värdegrund för den svenska dagvården och utbildningen i Helsingfors:

Inom den svenska dagvården och utbildningen erbjuder vi en enhetlig svensk lärostig från dagvård till andra stadiet i Helsingfors.

Kontinuiteten syns i vår gemensamma syn på vård, fostran, tillväxt och lärande i alla åldrar.

Vi utvecklas, lär, och växer tillsammans i en uppmuntrade och respektfull interaktion.

Våra lärmiljöer är pedagogiska och kvalitativa och vi står för en hållbar utveckling.

Allas välmående, mångfald och glädje utgör grunden för vår verksamhet.