Solakallion koulu

Solakallion koulu on erityiskoulu 54 oppilaalle, joilla on toiminnan ohjauksen, kommunikoinnin ja oppimisen vaikeuksia arjen toiminnan tasolla sekä erityisiä oppimisympäristön vaatimuksia opetuksen järjestämisen näkökulmasta. Solakallion koulun kaikki oppilaat ovat pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita. He ovat kehitysvammaisia ja/tai autisminkirjon henkilöitä. Koulussa järjestetään esiopetusta ja 1.-9. vuosiluokat. Kaikille oppilaille tehdään vuosittain henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhdessä huoltajien ja moniammatillisen verkoston kanssa. Koulu toimii osaamiskeskuksena. Iltapäivisin koulussa toimii Varhaiskasvatusviraston järjestämä iltapäivätoiminta Solakallion koulun oppilaille. Varhaiskasvatusvirasto järjestää myös loma-aikojen toimintaa

Yhteystiedot

Kansantie 1, 00680 Helsinki Helsinki