Solakallion koulu

Solakallion koulu on erityiskoulu oppilaille, joilla on toiminnanohjauksen, kommunikoinnin ja oppimisen vaikeuksia arjen toiminnan tasolla sekä erityisiä oppimisympäristön vaatimuksia opetuksen järjestämisen näkökulmasta. Koulussa järjestetään opetusta vuosiluokilla 1.-9. ja iltapäivätoimintaa sekä koulujen loma-aikojen toimintaa. Solakallion koulun oppilaat ovat pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita. He ovat kehitysvammaisia ja/tai autisminkirjon henkilöitä. Kaikille oppilaille tehdään vuosittain henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhdessä huoltajien ja moniammatillisen verkoston kanssa.

Yhteystiedot

Mikkolankuja 6E, 00680 Helsinki Helsinki