Meilahden ala-asteen koulu

Koulumme on oman alueemme lähikoulu, jossa opiskelee lähes viisisataa oppilasta luokka-asteilla 1-6. Koulussamme on mahdollista opiskella myös ruotsinkielisessä kielikylvyssä, varhennettua A-kiinaa 1. luokalta alkaen sekä kaksikielisessä suomi–kiina-opetuksessa.

Yhteystiedot

Jalavatie 6, 00270 Helsinki

http://www.meilaa.edu.hel.fi