Karviaistien koulu

Karviaistien koulu on erityiskoulu oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia ja erityisen tuen tarve. Koulu toimii osana Helsingin erityis- ja sairaalakoulujen muodostamaa osaamiskeskusta.

Yhteystiedot

Karviaistie 1, 00700 Helsinki Helsinki