Zacharias Topeliusskolan

Zacharias Topeliusskolan har i dagsläge ca160 elever. Skolan är i sann mening En Skola för Alla eftersom alla olika undervisningsformer finns med i verksamheten. I allmänundervisningen ( AINA) finns årskurserna 1-6. I smågrupperna ( TOINI) undervisas elever med utvecklingsstörning och/eller autism. Svenskspråkiga sjukhusundervisningen ( EVA) som betjänar hela Svenskfinland sköts av Zacharias Topeliusskolan. Dessutom erbjuds specialklassundervisning för elever med vårdkontakt genom hela grundskolan. I skolbyggnaden verkar också Toppans förskola som lyder under Bertha-Maria Hemmet. Personalen värnar om att eleverna tillägnar sig goda baskunskaper och -färdigheter i en trygg och stimulerande miljö, i en trivsam arbetsmiljö i den vackra skolbyggnaden som står på en stor skolgård omgiven av ädla lövträd och barrträd. Finlandssvenska traditioner värderas högt med Zacharias Topelius tankar om detsamma som ledstjärna. Utvecklingsarbete i personalgruppen sker kontinuerligt och ett särskilt specialpedagogiskt kunnande och förhållningssätt har byggs upp under flera års tid.

Kontakt information

Stenbäcksgatan 14, 00250 Helsingfors

http://www.toppan.edu.hel.fi