Staffansby lågstadieskola

I Staffansby lågstadieskola läggs stor vikt vid baskunskaper i alla ämnen, med betoning på modersmål och matematik. Skolans värden är trygghet, respekt och inlärningsglädje. Det är viktigt med en trygg och trivsam miljö där eleverna känner sig uppskattade och respekterade.

Kontakt information

Trastvägen 20, 00780 Helsingfors

http://www.hel.fi/hki/staffan/sv