Månsas lågstadieskola

I Månsas lågstadieskola betonar vi elevernas sociala färdigheter så att alla elever lär känna varandra över klass - gränserna. Vi vinnlägger oss om att även alla lärare lär känna alla elever. Vi har årskurs 1-6 samt en förskola i skolans regi.

Kontakt information

Aspdungevägen 5, 00630 Helsingfors

http://www.hel.fi/hki/mal/sv/Etusivu