Drumsö lågstadieskola

Drumsö lågstadieskola är en grundskola med förskola och årskurserna 1-6. I skolan jobbar vi för gemenskap, trygghet, respekt och acceptans. Det här förverkligas bland annat genom mångsidigt samarbete kollegialt, över klassgränser och genom aktiv elevmedverkan. Genom varierande arbetssätt och teman ges eleven möjlighet att utveckla egna styrkor.

Kontakt information

Tallbergsallén 12, 00200 Helsingfors

http://www.drl.edu.hel.fi