Botby grundskola

Botby grundskola är en enhetlig grundskola fr.o.m. 1.8.2011 med förskola och årskurserna 1–9. Skolan har cirka 500 elever. Skolan strävar till att stärka vi-andan och intresset för inlärning för livet samt till att fostra eleverna till kreativa och kritiskt tänkande individer. Skolan betonar respekten för medmänniskan och omgivningen. I skolan strävar man till att skolan ska vara en levande social gemenskap som ger eleven trygghet och vilja att lära.

Kontakt information

Blomängsvägen 2, 00900 Helsingfors

http://www.boh.edu.hel.fi