I Helsingfors bygger vi upp framtidens skola, en skola där inlärningen ses som en öppen och flexibel process som sker i samverkan med andra. Vilket rum som helst kan användas för undervisning och tekniken smälter in som en naturlig del av lärmiljön.

På gemensam grund

Läs mer

Skolspråket – ett av språken

Läs mer