Meri-Rastilan ala-asteen koulu

Koulumme sijaitsee Vuosaaressa. Koulussamme on noin 220 oppilasta vuosiluokilla 1-6. Koulussamme painotamme yhteistyötaitojen oppimista, erilaisuuden ja monikulttuurisuuden näkemistä rikkautena sekä oppilaan kasvamista aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja innokkaaksi oppijaksi.

Yhteystiedot

Jaluspolku 3, 00980 Helsinki