Kallahden peruskoulu

Kallahden peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on 1 – 9-luokat. Oppilaita on noin 510. Koulussa voi opiskella painotetusti luonto- ja tiedeaineita (koulun sisäinen painotus kaikille oppilaille) 3. vuosiluokalta lähtien ja soveltuvuuskokeen kautta haettavaan luonto- ja tiedepainotteiseen opetukseen 7. luokalta lähtien. Mahdolliset muut painotukset tarkentuvat Vuosaaren kouluverkkotarkastelun päätyttyä lukuvuonna 2017-18. Koulussa toimii myös erityisluokkia. Koulu sijaitsee Vuosaaressa Meri-Rastilan ja Kallahden asuinalueitten tuntumassa.

Yhteystiedot

Kallvikinniementie 1, 00980 Helsinki

http://www.hel.fi/hki/kalla/fi/Etusivu